Her var det foreløpig ganske tynt.
Men et bilde av det som snart skal bli en pute, kan jeg vel driste meg til.
Det kommer mer etter hvert.